วันสุนทรภู่และต่อต้านยาเสพติด

โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า จัดกิจกรรม วันสุนทรภู่ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดพร้อมกับโรงเรียนในเขตตำบลบุ่งคล้า ในวันที่ 27 มิถุนายน 2557

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ไม่มีหมวดหมู่ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร