ประกาศเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2563

ประกาศเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
วันที่ 1 กรกฎาคม 2563
นักเรียนทุกคนสามารถมาเรียนได้ตามปกติ
ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
ตามแนวทางของสาธารณสุขอย่างเข้มข้น
จากการอนุญาตของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค. เพชรบูรณ์)
ประกาศเปิดเรียน 1 กค 63

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ไม่มีหมวดหมู่ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร