ตรวจสอบผลการเรียน

ตรวจสอบผลการเรียน
ภาคเรียนที่ 2 ปีการการศึกษา 2562

กรุณาพิมพ์เลขบัตรประชาชน 13 หลัก ของนักเรียน แล้วคลิกที่ค้นหา
** กรุณาเปิดจาก เว็บเบราเซอร์  Google Chrome   220px-Google_Chrome_icon_(2011).svg

ใส่ความเห็น