อัตลักษณ์

คำขวัญโรงเรียน

       คุณธรรมเยี่ยม    เปี่ยมด้วยปัญญา    มีค่าต่อสังคม      นิยมความเป็นไทย

 

ปรัชญาโรงเรียน

สุสฺสูสํ  ลภเต  ปญฺญํ

(ตั้งใจศึกษาย่อมได้ปัญญา)

 

สัญลักษณ์โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า

ตรา รร

เป็นรูปหลักเมืองนครบาลเพชรบูรณ์

หลักเมืองนครบาล หมายถึง แหล่งรวมน้ำใจ ทำให้เกิดความสามัคคี ความมั่นคง

รูปมือและดวงใจพร้อมธงชาติไทยรองรับฐานหลักเมือง หมายถึง การร่วมมือรวมใจกันในการทำงานเพื่อสถาบัน

 

 

พระพุทธรูปประธานประจำโรงเรียน

 praputtarub
 พระพุทธวิโมกข์ และหลวงพ่อมงคลบพิตร  

 

สีประจำโรงเรียน

แดง - ดำ
rb
สีแดง เป็นสีของความเป็นผู้นำ หมายถึง ความกระตือรือร้น เป็นผู้นำ เต็มไปด้วยพลังกระฉับกระเฉง
สีดำ  เป็นสีของความขยันขันแข็ง ความมีระเบียบ หมายถึง ความมุ่งมั่นที่จะ
ให้สู่จุดมุ่งหมาย และความสำเร็จ

 

ต้นไม้ประจำโรงเรียน

 tree

ต้นจามจุรี   เรือนยอดของจามจุรีมีทรงพุ่มแผ่กว้างรูปริมขนาดใหญ่เหมาะที่จะปลูกให้ร่มเงารักษาความชุ่มชื้น ดอกมีสีขาวปนชมพูสวยงาม

 

 

อัตลักษณ์

สถานศึกษาพอพียง

 atta

 

เอกลักษณ์

ผลผลิตและความสำเร็จของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ekkarak   ekkarak2

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น