คลังเก็บรายเดือน: สิงหาคม 2013

วันสุนทรภู่และต่อต้านยาเสพติด

โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า จัดกิจกรรม วันสุนทรภู่ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดพร้อมกับโรงเรียนในเขตตำบลบุ่งคล้า ในวันที่ 27 มิถุนายน 2557

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ไม่ให้ใส่ความเห็น