ข้อมูลพื้นฐาน

 

 

ตารางที่    1      แสดงจำนวนผู้บริหารโรงเรียนตั้งแต่เริ่มจัดตั้งโรงเรียน จนถึงปัจจุบันมีจำนวน 10 คน
po

จำนวนอาคารเรียน อาคารประกอบ

  1. อาคารเรียน                                          จำนวน 5  หลัง  รวม 27  ห้อง
  2. อาคารเอนกประสงค์                         จำนวน 1   หลัง
  3. ส้วมนักเรียน                                       จำนวน 6  หลัง   รวม 28  ที่
  4. อาคารห้องสมุด                                  จำนวน 1  หลัง
  5. อาคารสหกรณ์ในโรงเรียน              จำนวน 1  หลัง
  6. บ้านพักครู                                           จำนวน  -  หลัง
  7. บ้านพักภารโรง                                  จำนวน 2  หลัง
  8. โรงจอดรถ                                           จำนวน 4  หลัง
  9. โรงผลิตน้ำดื่ม                                    จำนวน 1  หลัง

 

ที่ตั้ง

โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า ตั้งอยู่หมู่ที่ 5  ต.บุ่งคล้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ ถนนสระบุรี-หล่มสัก อยู่ห่างจากสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2  เป็นระยะทาง  20  กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดเพชรบูรณ์   เป็นระยะทาง  22  กิโลเมตร

 

 

ขนาดพื้นที่

มีพื้นที่จำนวน16 ไร่ ใช้เป็นที่ปลูกสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบ สนามกีฬาและแปลงเกษตร

 

ข้อมูลทั่วไป

โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า      ถนน  สระบุรี – หล่มสัก     ตำบล  บุ่งคล้า     อำเภอ  หล่มสัก

 

 

ใส่ความเห็น