คลังเก็บรายวัน: มิถุนายน 29, 2020

ประกาศเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2563

ประกาศเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นักเรียนทุกคนสามารถมาเรียนได้ตามปกติ ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามแนวทางของสาธารณสุขอย่างเข้มข้น จากการอนุญาตของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค. เพชรบูรณ์)

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ไม่ให้ใส่ความเห็น