ยินดีต้อนรับด้วยความยินดียิ่ง
 เว็บไซต์โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า

โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า
โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า ต. บุ่งคล้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110 โทร 056-738031
E-mail : boongkla@gmail.com
Website : http://www.bbks.ac.th
Facebook : http://www.facebook.com/loveboongkla
Webmaster : krusuveeda@hotmail.com